Vítejte na www.jinosov.cz

Přidána nová sekce menu - Ochrana, rizika ...

Vážený pane starosto, paní starostko,
vzhledem k tomu, že informování právnických a fyzických osob o charakteru možného ohrožení, připravovaných opatřeních a způsobu jejich provedení zabezpečuje obecní úřad, který k tomu využívá informace poskytnuté zejména HZS kraje, Vám předávám podklady k úpravě webových stránek obce. Dále v příloze zasílám odkaz na možnost objednání informačního systému Záchranného kruhu.
Doporučujeme upravit webové stránky tak, že zde v rámci základního menu bude vytvořena záložka „Ochrana, rizika a nebezpečí “, ve které je možné uvádět odkazy na jiné www stránky týkající se problematiky krizové připravenosti ( příloha odkazy na ). Dále je zde možné umístit letáky viz ostatní přílohy. Obce v zóně havarijního plánování JE Dukovany – vložit příručku (příloha hav.priručka).
 

Ochrana, rizika a nebezpečí - jinosov.cz


Kalendář akcí


Spolupráce